Bảng giá gói cước internet SCTV

Bảng giá gói cước internet SCTV

0 174

1. Bảng giá gói cước Internet SCTV tại Hà Nội

Kính gửi quý khách chương trình khuyến mại truyền hình cáp SCTV và Internet SCTV tại Hà Nội.

  • Miễn phí lắp đặt 100%
  • Tặng từ 1 đến 2 tháng cước khi thanh toán trả trước

bang-gia-cap-net tháng 3

2. Bảng giá gói cước Internet SCTV tại TPHCM

1. PHÍ HÒA MẠNG:

- Tại TP.HCM: 110.000Đ/KH
- Trong phí hòa mạng đã bao gồm: 5m cáp, 4 đầu nối F5, 1 bộ chia 2 hoặc 1 Tap. Vật tư phát sinh thêm KH phải thanh toán theo giá quy định của SCTV.

2. PHÍ THUÊ BAO (chưa bao gồm VAT 10%):

* SCTV – EASY

- Tốc độ Download / Upload : 2MB / 1.024 Kbps
- Cước thuê bao tháng: 19.000 đ
- Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 48đ
- Phí sử dụng tối đa: 290.000 đ
- Phí sử dụng trọn gói: 200.000 đ

* SCTV – FAMILY

- Tốc độ Download / Upload : 3MB / 1.280 Kbps
- Cước thuê bao tháng: 30.000 đ
- Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 48đ
- Phí sử dụng tối đa: 350.000 đ
- Phí sử dụng trọn gói: 250.000 đ

* SCTV – OFFICE

Tốc độ Download / Upload : 4MB/ 1.280 Kbps
- Cước thuê bao tháng: 50.000 đ
- Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 48đ
- Phí sử dụng tối đa: 450.000 đ
- Phí sử dụng trọn gói: 350.000 đ

* SCTV – HIGH

Tốc độ Download / Upload : 5MB / 1.536 Kbps
- Cước thuê bao tháng: 80.000 đ
- Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 5 GB đầu: 50đ, 9 GB tiếp: 40đ, >14 GB: 25đ
- Phí sử dụng tối đa: 700.000 đ
- Phí sử dụng trọn gói: 530.000 đ

* SCTV – SUPER:

Tốc độ Download / Upload : 6MB / 2.048 Kbps
- Cước thuê bao tháng: 150.000 đ
- Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 5 GB đầu: 52đ, 9 GB tiếp: 40đ, >14 GB: 25đ
- Phí sử dụng tối đa: 1.000.000 đ
- Phí sử dụng trọn gói: 900.000 đ
- Địa chỉ IP : 1 IP tĩnh

* SCTV – ADVANCE

Tốc độ Download / Upload : 8MB / 2.560 Kbps
- Cước thuê bao tháng: 260.000 đ/ tháng
- Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 40đ
- Phí sử dụng tối đa: 2.200.000 đ
- Phí sử dụng trọn gói: 1.800.000 đ
- Địa chỉ IP : 1 IP tĩnh

3. Vật tư, thiết bị

Vat-tu-SCTVNet-tphcm

Comments

comments

NO COMMENTS

Leave a Reply